Aktualności

​Łódzkie wspiera sport

Łódzkie wspiera sport i zachęca do ruchu od najmłodszych lat. Samorząd województwa łódzkiego przeznacza 3,5 mln zł na program „Przez sport do kompetencji”, który ma za zadanie zaszczepić chęć do ruszania się u dzieci, a przy okazji zmienić myślenie dorosłych. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywności ruchowej dzieci w wieku 5-9 lat. Aby to zrobić, trzeba stworzyć przedszkolakom oraz uczniom klas I-III odpowiednie warunki i… zachęcić do aktywności dorosłych. Dlatego samorząd województwa zarezerwował w budżecie pieniądze i zachęca organizacje pozarządowe do wystartowania w konkursie na organizację szkoleń dla nauczycieli, wychowawców i trenerów. Teraz, w czasie pandemii, działanie zostanie przygotowane, żeby program ruszył pełną parą zaraz po wakacjach, jak tylko dzieci wrócą do szkół i przedszkoli. Samorząd chce objąć zadaniem po 100 przedszkoli i szkół podstawowych. Zostaną one wyposażone w sprzęt sportowy do gier zespołowych, a nauczyciele i trenerzy zostaną przeszkoleni jak prowadzić zajęcia dla dzieci oraz organizować czas i zabawy ruchowe atrakcyjne zarówno dla maluchów, jak i ich rodziców. Jednym z celów działania jest bowiem przypomnienie dorosłym, że przykład, jaki dają dzieciom, ma ogromny wpływ na ich zachowanie. Wychowawcy będą się szkolić na miejscu, albo w formie webinarów. Organizatorom zależy, aby w każdym przedszkolu i szkole wybrać lidera, który będzie czuwał nad realizacją programu na linii wychowawca-dziecko-rodzice. Województwo Łódzkie przeznaczy na to zadanie 3 mln 540 tys. zł, a wydatkowanie pieniędzy rozłoży na 4 lata. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. W tym roku finansowaniem objęte zostaną przedszkola, a w przyszłym również szkoły podstawowe.

Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego