Aktualności

​Łysica już nie jest najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich

Łysica już nie jest najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich. To już oficjalna informacja. Dokładnie 613 metrów i 96 centymetrów mierzy najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich i co ciekawe nie jest to Łysica. Po przeprowadzonych pomiarach okazało się, że o ponad pół metra wyższa jest góra Agaty potocznie zwana Zamczyskiem. W trakcie badań przeprowadzonych przez naukowców z Politechniki Świętokrzyskiej, katedry Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami okazało się, że wysokości na modelu terenu różnią się od wartości podawanych na mapach, gdzie Łysica jest wyższa niż pokazują to mapy, a jeszcze wyższa jest Góra Agaty. Informacje te zostały zweryfikowane w terenie poprzez wykonanie pomiarów dwiema niezależnymi metodami. Po zapoznaniu się z wynikami badań Świętokrzyski Park Narodowy postanowił uregulować formalnie czyli zarejestrować nowe wysokości Łysicy i Góry Agaty w Państwowym Zasobie Geodezyjnym. Do zasobu zostały przyjęte nowe wysokości Łysica – 613,31 m n.p.m., Góra Agata – 613,96 m n.p.m.

Foto: swietokrzyskipn.org.pl