Aktualności

Menadżer sportu i rekreacji w tomaszowskiej filii UŁMenadżer sportu i rekreacji w tomaszowskiej filii UŁ. To nowa specjalność, która doskonale wpisuje się w potrzeby Tomaszowa związane z kształceniem studentów w zawodach związanych z organizacją imprez sportowych i zarządzaniem w sporcie. Będzie to kierunek interdyscyplinarny z pogranicza zarządzania, marketingu, kultury fizycznej, psychologii i turystyki. Menadżer sportu i rekreacji to osoba, która planuje, zarządza, przygotowuje, realizuje i rozlicza funkcjonowanie klubów, ośrodków, stowarzyszeń i związków sportowych, a także imprez i zawodów sportowych. Z uwagi na to, że Tomaszów wraz z otaczającym miasto powiatem tomaszowskim to obszar, w którym odbywa się wiele różnorodnych imprez sportowych i rekreacyjnych, miasto jest ważnym punktem na sportowej mapie Polski. Ponadto przy ul. Strzeleckiej powstaje pierwsza w Polsce Arena Lodowa. Obiekt stanie się miejscem licznych imprez sportowych o randze krajowej i międzynarodowej. Proponowana specjalność doskonale więc wpisuje się w potrzeby miasta związane z kształceniem studentów w zawodach związanych z organizacją imprez sportowych i zarządzaniem w sporcie oraz rekreacji. Specjalność wpisuje się także w rozwijaną obecnie politykę współpracy uczelni wyższych z biznesem i samorządami w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb współczesnego rynku pracy.