Aktualności

Mieszkańcy gminy Inowłódz mogą bezpłatnie pozbyć się azbestu

Mieszkańcy gminy Inowłódz mogą bezpłatnie pozbyć się azbestu. Do końca lutego należy wypełnić wniosek dostępny w referacie komunalnym w Urzędzie Gminy. Chętni powinni się pospieszyć, ponieważ do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze starostwa powiatowego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wykonania robót budowlanych polegających na usunięciu azbestu z budynku. Wnioski mogą składać osoby, które już zdjęły z dachów pokrycia eternitowe oraz te, które nie są w stanie samodzielnie tego zrobić. W formularzu należy określić rodzaj odpadu i jego szacunkową ilość. Jest to już piąta edycja akcji. Podczas czterech wcześniejszych z terenu gminy udało się usunąć ponad 360 ton niebezpiecznych wyrobów azbestowych.
Wójt gminy Inowłódz, Bogdan Kącki