Aktualności

​Ministerstwo Zdrowia informuje jak powinny zachować się osoby wracające do Polski z Włoch

Ministerstwo Zdrowia informuje jak powinny zachować się osoby wracające do Polski z Włoch. W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń korona wirusem. Przypominamy wytyczne dla osób wracających do Polski z rejonów, gdzie wystąpiły przypadki koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia podaje dokładne zalecenia, jak powinny zachować się osoby u których wystąpiły niepokojące objawy chorobowe. Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to należy bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Natomiast jeśli w ciągu ostatnich dwóch tygodni byłeś w północnych Włoszech i nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli po tym czasie samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę. Ministerstwo zwraca szczególną uwagę na to, aby koniecznie przestrzegać zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Foto: wszz.kielce.pl