Modernizacja ulicy Lniarskiej

Po zakończeniu budowy ulicy Nowy Świat i skweru inż. Srzednickiego, przyszedł czas na kolejną inwestycję w zabytkowym centrum Żyrardowa. Prezydent Miasta Żyrardowa podpisał umowę na realizację budowy ulicy Lniarskiej, co jest kolejnym krokiem w kierunku modernizacji i rewitalizacji tego poprzemysłowego obszaru.

Ulica Lniarska, zlokalizowana na terenie dawnych zakładów lniarskich, razem z ulicami Hiellego i Nowy Świat tworzy kluczowy ciąg komunikacyjny w tej części miasta. Budowa tej ulicy znacząco poprawi funkcjonalność obszaru, usprawniając ruch samochodowy i pieszy. Nowa infrastruktura obejmie nie tylko jezdnię, chodniki i zjazdy, ale również zieleń i małą architekturę, co pozytywnie wpłynie na wizerunek dzielnicy, zachowując jej industrialny charakter.

Projekt ulicy Lniarskiej był szeroko konsultowany społecznie w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast. Podczas spacerów badawczych i warsztatów mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz inwestorzy zgłaszali swoje uwagi i propozycje, co pozwoliło na stworzenie projektu będącego konsensusem różnych grup interesariuszy. Dzięki temu procesowi, realizacja projektu jest uznawana za modelową dobrą praktykę w rewitalizacji miast.

Modernizacja ulicy Lniarskiej nie jest jedynie standardową inwestycją drogową. Ze względu na swoją lokalizację, będzie ona kontynuacją działań rewitalizacyjnych, mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze terenu dawnych zakładów lniarskich. Realizacja projektu umożliwi włączenie tego obszaru w funkcjonalno-przestrzenną strukturę miasta, wzbogacając ją o nowe elementy.

Projekt zakłada dbałość o detale architektoniczne oraz spójność z już istniejącymi rozwiązaniami, nawiązując do stylu ulicy Nowy Świat. Charakterystycznym elementem będą „spersonalizowane” lampy stylizowane na włókna i kwiaty lnu, nawiązujące do nazwy ulicy. Zakres przebudowy obejmuje rozbiórkę istniejących budowli, budowę nowych ciągów pieszych i jezdnych, fontanny, lampy, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, park linowy oraz nasadzenia zieleni.

Na budowę ulicy Lniarskiej Żyrardów otrzymał 2 mln zł dofinansowania z budżetu województwa w ramach programu "Mazowsze dla równomiernego rozwoju". Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniesie 4 090 000 zł.

Budowa ul. Lniarskiej powinna zakończyć się do końca 2024 roku.