Aktualności

​Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych. Są one skierowane do zawodników osiągających wysokie wyniki w rywalizacji sportowej w roku 2021. Termin składania wniosków trwa do 3 marca. W składanym wniosku należy zawrzeć zamierzenia szkoleniowe, prognozowane efekty sportowe i proponowany okres przyznania stypendium, informacje dotyczące osiągnięć sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym obejmujące dwanaście miesięcy poprzedzające przyznanie stypendium sportowego. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe określa regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej tomaszowskiego magistratu.