Aktualności

​Najładniejsza kartka wybrana

Najładniejsza kartka wybrana. Rozstrzygnięto konkurs w MDK w Opocznie. Był on adresowany do dzieci i młodzieży i polegał na zaprojektowaniu pierwszej strony kartki bożonarodzeniowej przy wykorzystaniu dowolnej techniki. Prace mogły mieć charakter religijny lub świecki. Tegoroczna edycja miała wymiar ogólnopolski. Nagrodę GRAND PRIX zdobyła Maja Badura z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Poświętnem. Pierwsze miejsca zajęli: Alicja Cieślik ze Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy” w Libiszowie, Alicja Szymańska z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Poświętnem, Hanna Karbownik z Przedszkola nr 6 z Grupą Żłobkową „Zielona Dolinka” w Opocznie, Dorota i Bartłomiej Witusińscy ze Szkoły Podstawowej im. T. Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim i Krzysztof Serafin ze Szkoły Podstawowej im. T. Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim. Nagrody ufundowane przez Miejski Dom Kultury przekazała Lidia Stanek, instruktor plastyk MDK i koordynatorka konkursu.