Aktualności

​Największe święto Seniorów już niebawem w Kielcach

Największe święto Seniorów już niebawem w Kielcach. Wydarzenie pn. „Kielce Seniorom. 60+ to nie wiek, to styl życia” - to międzynarodowe wydarzenie skierowane do osób starszych, scalające miejską politykę prosenioralną, biznes targowy i działania służb mundurowych. Kieleckie Dni Seniora odbędą się w dniach 10-12 października 2019 roku i są największym zorganizowanym dotychczas w naszym mieście wydarzeniem adresowanym przede wszystkim do osób w wieku 60+. To wydarzenie zostało zainicjowane przez Prezydenta Miasta Kielce, Bogdana Wentę i jest współorganizowane wspólnie z Targami Kielce. Koncepcja eventu jest odpowiedzią na europejskie wskaźniki demograficzne informujące o procesie starzenia się populacji naszego kontynentu. W odpowiedzi na zachodzące zmiany demograficzne, Unia Europejska wprowadziła pojęcie „srebrnej gospodarki” związane z działalnością gospodarczą ludności w wieku 50+ oraz jej wpływem na różne sektory gospodarki narodowej. Miasto Kielce postanowiło połączyć miejską politykę prosenioralną, mającą na celu poprawę jakości życia osób starszych w naszym mieście, biznes targowy i działania służb mundurowych nakierowane na bezpieczeństwo seniorów. W ramach wydarzenia 10 października 2019 r., Prezydent Miasta Bogdan Wenta przekaże seniorom klucze do bram miasta.Przewidziano liczne występy wokalno-taneczne, występy dzieci i seniorów ze świetlic środowiskowych czy inscenizacja znanego wszystkim wiersza pt. „Rzepka” Juliana Tuwima. Natomiast następnego dnia odbywać się będzie „Międzynarodowa Konferencja ds. Bezpieczeństwa Seniora”. Ostatniego dnia czyli 12 października na kieleckich Targach zaplanowano Międzynarodowe Targi Seniora. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.