Aktualności

Nawet dwa razy więcej cudzoziemców

Ponad 300 tysięcy – tylu obcokrajowców mieszkających legalnie na terenie Polski zarejestrował Urząd do Spraw Cudzoziemców. Jeszcze nigdy ich liczba nie była tak duża, a w ciągu ostatnich kilku lat wzrosła nawet dwukrotnie. Kolejno: pobyt czasowy, pobyt stały oraz pobyt obywatela Unii Europejskiej – takimi dokumentami najczęściej legitymują się przyjezdni, na miejsce zamieszkania najchętniej wybierając Mazowsze, najrzadziej zaś województwo świętokrzyskie. Do nacji, która najczęściej stara się o zalegalizowanie pobytu naszego kraju, należą Ukraińcy, a następnie Wietnamczycy, Chińczycy, Białorusini oraz Hindusi.