Aktualności

Niepełnosprawność a niesamodzielność jaka jest różnica?


Niepełnosprawność a niesamodzielność jaka jest różnica? To ważne przy składaniu wniosku o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych, czyli niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jest ono często nazywane potocznie świadczeniem „500 plus dla niepełnosprawnych”. Tymczasem to nie stopień niepełnosprawności decyduje o przyznaniu świadczenia. Abu je uzyskać konieczne jest złożenie wniosku i spełnienie warunków ustawowych. Najważniejszym z nich, jest niezdolność do samodzielnej egzystencji, która jest orzekana przez lekarza orzecznika ZUS. Jeśli wnioskujący nie jest w posiadaniu takiego orzeczenia, ale istnieją przesłanki do tego by uważać wnioskującego za osobę niesamodzielną, nie ma przeszkód w złożeniu wniosku. W takich sytuacjach do wniosku powinno się dołączyć dokumentację medyczną, która będzie pomocna przy wydaniu orzeczenia przez lekarza orzecznika. W trakcie realizacji wniosku, zainteresowany zostanie zaproszony na badanie przez lekarza orzecznika ZUS, a jeśli z uwagi na stan zdrowia, nie będzie mógł stawić się na badanie, lekarz na badanie przyjedzie do miejsca jego pobytu. Komu przyznawana jest niezdolność do samodzielnej egzystencji? Tm osobom, które nie są zdolne do pracy i potrzebują pomocy drugiej osoby w zaspokojeniu podstawowych czynności życiowych jak przygotowanie posiłku, samodzielne jedzenie, poruszanie się czy codzienna higiena. Osoby niepełnosprawne natomiast, stopień niepełnosprawności ustalają w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Często pracują one zawodowo i prowadzą aktywny tryb życia. Mogą mieć orzeczony lekki, umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności, ale nie oznacz to, że są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Warto więc zaznaczyć, że to nie stopień niepełnosprawności decyduje o świadczeniu uzupełniającym, ale niezdolność do samodzielnej egzystencji orzekana przez lekarza orzecznika ZUS. I to jej brak może być powodem odmowy prawa do świadczenia. W tomaszowskim oddziale ZUS do 8 listopada wydano 2,5 tys. decyzji, z czego 96% przyznających świadczenie.Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego