Aktualności

Nowa droga w Brzustowie

Uroczyste otwarcie drogi w Brzustowie. W środę, 14 czerwca, oddano do użytku niespełna kilometrowy odcinek drogi w Brzustowie w gminie Inowłódz. To największa inwestycja drogowa realizowana w tym roku w gminie. Droga prowadzi w stronę tzw. łąk brzustowskich, gdzie organizowany jest corocznie hubertus jeździecki, ale jest to też dojazd do dwóch przedsiębiorstw, których właściciele wsparli budowę finansowo. Koszt inwestycji to 371 tys. zł., natomiast dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków przeznaczonych na drogi dojazdowe do pól, wyniosło ok. 200 tys. zł.
Wójt gminy Inowłódz, Bogdan Kącki