Aktualności

​Nowa spółka mieszkaniowa powstała w Tomaszowie

Nowa spółka mieszkaniowa powstała w Tomaszowie. Miasto przystąpi do programu budowy mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. W najbliższych latach przy ulicy Szerokiej i Chopina powstaną budynki wielorodzinne, w których będzie ponad 540 lokali mieszkalnych. Cała spółka łącznie ma wybudować w ciągu najbliższych 10 lat około 1000 mieszkań. W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej prezydent Marcin Witko przedstawił projekt uchwały utworzenia przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki spółki „SIM KZN Łódzkie Centrum” Spółka z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości oraz gminy Biała Rawska, Drzewica, Działoszyn, Inowłódz, Koluszki, Nowe Miasto n/Pilicą, Pajęczno, Ujazd, Zduńska Wola. Tworzenie spółek typu SIM umożliwiły zmiany w przepisach wprowadzone przez rząd w tym roku, a dotyczące wspierania budownictwa społecznego. Program ten zastąpił realizowany od kilku lat program Mieszkanie Plus. Celem zmian jest budowa mieszkań dla osób umiarkowanie zarabiających, które nie mają zdolności, by wziąć kredyt hipoteczny, ale mają możliwości płacenia czynszu. Gminy przystępujące do spółek SIM będą mogły skorzystać z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki z funduszu posłużą sfinansowaniu części lub całości wydatków niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej. Każda z gmin otrzyma wsparcie na założenie spółki kwotę do 3 milionów złotych. Dodatkowo gminy będą mogły otrzymać bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 10 proc. kosztów realizacji inwestycji. Plus bezzwrotny grant z Funduszu Dopłat (BGK) dla gmin na budowę mieszkań, który wynosi do 35 proc. kosztów inwestycji. Reszta kosztów budowy bloków będzie pokrywana z partycypacji mieszkańców. Mieszkańcy będą mogli dojść do własności nie wcześniej niż po 15 latach. Wysokość czynszu nie mogłaby przekroczyć 4 proc. wartości odtworzeniowej, co obecnie kształtuje się dla Łódzkiego na poziomie 13 zł za mkw, przy czym kwota ta może zmieniać się, w zależności od kosztów budowy mieszkań.