Aktualności

Nowe zasady tarczy antykryzysowej

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej. Zakłada ona, że ze zwolnienia ze składek mogą teraz skorzystać firmy, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł. Dzięki temu rozwiązaniu więcej przedsiębiorców skorzysta z pomocy.

Zgodnie z nowymi przepisami ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia, których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł (czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), ale za to ich dochód nie przekracza 7 tys. zł. Zwolnieniu ze składek będą też mogli podlegać przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. Przy zwolnieniu dla tych grup brane są pod uwagę składki za kwiecień i maj, nawet, jeśli zostały opłacone.

Nowa odsłona tarczy uprawnia do świadczenia postojowego przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. Należy wykazać 15-proc. spadek przychodu, np. przy wniosku składanym w maju przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu. Przypominamy, że wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy, a warunkiem otrzymania wypłaty po raz kolejny jest wykazanie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.zus.pl