Nowi funkcjonariusze policji w świętokrzyskim garnizonie

29 nowych mundurowych wypowiedziało 7 maja słowa roty ślubowania. Uroczystość odbyła się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Policjanci już wkrótce zasilą szeregi świętokrzyskiego garnizonu, przed nimi kilkumiesięczne szkolenie zawodowe. Więcej na temat ślubowania nowych funkcjonariuszy mówił młodszy aspirant Maciej Ślusarczyk z zespołu prasowego świętokrzyskiej policji.

- Każdy z nich po złożeniu ślubowania wyjedzie na kilku miesięczne szkolenie. Ta grupa akurat pojedzie do Legionowa. Tam przez kilka miesięcy będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Po zakończonym kursie podstawowym policjanci powrócą aby zasilić szeregi Oddziału Prewencji Policji w Kielcach.

Każda osoba zainteresowana pracą w policji może skontaktować się z mundurowymi pod numerami telefonu: 47 802 16 51 oraz 47 802 16 56.

Opr. WM.