Aktualności

Nowy, specjalistyczny pojazd wyjedzie na ulice TomaszowaNowy, specjalistyczny pojazd do dynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody zakupił Zakład Gospodarki Kanalizacyjnej w Tomaszowie. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Na czym polega system odzysku wody? W procesie czyszczenia rurociągów woda jest wtłaczana pod dużym ciśnieniem do kanalizacji, następnie ścieki wraz z zanieczyszczeniami są wysysane pod ciśnieniem do zbiornika urządzenia. W zbiorniku, dzięki zastosowaniu kilkustopniowego systemu oczyszczania, zanieczyszczenia są odseparowywane, a odzyskana woda ponownie wykorzystana do dalszej pracy przy czyszczeniu i płukaniu sieci kanalizacyjnej. To nowoczesne rozwiązanie minimalizuje koszty przemieszczania się pojazdu (w tym np. zużycia paliwa) oraz te związane ze zużyciem wody, a także ogranicza emisje spalin i hałasu.

Maria Chilińska, prezes ZGWiK