Nowy zarząd powiatu kieleckiego w komplecie

Mirosław Gębski i Cezary Majcher uzupełnili skład zarządu powiatu kieleckiego. Wyboru dwóch członków zarządu dokonali radni podczas poniedziałkowej sesji rady powiatu. Obrady były kontynuacją pierwszego posiedzenia gremium rozpoczętego w ubiegłym tygodniu. Wówczas radni nie zgodzili się na to, aby członkiem zarządu został Tomasz Zbróg z Suwerennej Polski. Za wyborem Cezarego Majchra do zarządu powiatu głosowało 15 radnych, natomiast 13 było przeciw. Z kolei w przypadku kandydatury Mirosława Gębskiego za opowiedziało się 16 radnych, przy 13 głosach przeciw. Zarząd powiatu kieleckiego tworzą ostatecznie : starosta Tomasz Pleban, wicestarosta Tomasz Dulny, oraz trzech członków zarządu Mirosław Gębski, Cezary Majcher i Mariusz Ściana.

W najbliższych dniach zarząd rozpocznie podział obowiązków, a radni zostaną przydzieleni do poszczególnych komisji.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kielcach

Opr. WM.