Aktualności

​Nowy zastępca dowódcy łódzkich terytorialsów

Nowy zastępca dowódcy łódzkich terytorialsów. Stanowisko to objął dotychczasowy dowódca 91 batalionu lekkiej piechoty w Zgierzu, ppłk Marcin Markiewicz. Jest on doświadczonym oficerem, absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Służył w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej, od marca 2018 roku był dowódcą 91blp i brał udział w procesie formowania struktur 9ŁBOT od podstaw. Zastępca płk. Pawła Wiktorowicza jest zasłużonym żołnierzem, weteranem misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie, odznaczonym m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego – najwyższym z odznaczeń wojskowych, przyznanym za czyny bojowe w czasie pokoju.