Aktualności

Odbyło się spotkanie inaugurujące Marecką Radę Seniora

W pierwszym posiedzeniu wzięło udział 9 członków Mareckiej Rady Seniora, którzy wybrali przewodniczącą rady i jej zastępczynię. Przygotowania do jej uruchomienia trwały wiele miesięcy i to sami mieszkańcy zdecydowali o jej kształcie, a także obsadzie wybierając własnych kandydatów. Tworząc taki rodzaj ciała opiniującego, władze miasta chciały oddać głos środowisku seniorskiemu, który już teraz stanowi dużą część społeczeństwa, a z czasem odsetek obywateli po sześćdziesiątce będzie sukcesywnie wzrastał. W całej Polsce, na 2500 gmin, działa tylko 300 rad seniorów.

Czym zajmować się będzie Marecka Rada Seniorów mówi Paweł Pniewski, asystent burmistrza Marek