Aktualności

​Ogrodowa wielofunkcyjna altana wiejska powstała w Ostrowie

Ogrodowa wielofunkcyjna altana wiejska powstała w Ostrowie, w ramach projektu „Sołectwo na plus”. Będzie ona wykorzystywana do organizowania spotkań i integracji mieszkańców wsi na świeżym powietrzu, m.in.:

- zabaw dla dzieci, zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży,

- zebrań sołeckich w plenerze w okresie letnim,

- zajęć w plenerze,

- spotkań KGW Ostrów z zaproszonymi gośćmi, zaprzyjaźnionymi kołami,

- kulinarnych warsztatów grillowych.

Altana została wybudowana w ramach projektu pod nazwą „Ogrodowa wielofunkcyjna altana wiejska”. Całkowita wartość projektu to 16 851,00 zł. Współfinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego wyniosło 9911,76zł, a środki własne gminy Opoczno- 6939,24zł.