Opieka wytchnieniowa w Powiecie Wołomińskim

Program "Opieka wytchnieniowa" realizowany jest od 2019 roku ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Aktualna edycja programu obejmuje rok 2024 i skierowana jest do opiekunów osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, zarówno dzieci do 16. roku życia, jak i dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.W ramach programu opiekunowie mogą liczyć na wsparcie w postaci usługi wytchnieniowej, która ma na celu odciążenie ich w codziennych obowiązkach, umożliwienie odpoczynku oraz zadbanie o własne zdrowie. W Powiecie Wołomińskim program przewiduje wsparcie dla 70 opiekunów, na co przeznaczono 616 400 zł. Usługi wytchnieniowe mogą być realizowane zarówno w formie dziennej, jak i całodobowej.Dla opiekunów chcących skorzystać z programu, zalecane jest zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przy ul. Wileńskiej 29 lub odwiedzenie strony internetowej pcpr gdzie można znaleźć szczegółowe informacje oraz pobrać niezbędne formularze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na portalu facebook

W naszym studiu gościły Agata Żędzian-Andrzejczyk, wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie oraz Aneta Grenda, pracowniczka tej placówki.

Rafał Firadza