Aktualności

​Opoczno docenione w Karolinie

Opoczno docenione w Karolinie. Centrum Folkloru Polskiego już otwarte. W podwarszawskich Otrębusach, w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, odbyła się oficjalna inauguracja działalności i udostępnienia dla zwiedzających Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”. Gmina Opoczno i Miejski Dom Kultury znalazły się w gronie nielicznych partnerów organizowanego przez Zespół Rodzinnego Pikniku. W uroczystościach, na które zaprosili Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego i Jacek Boniecki, dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” wzięli udział Tomasz Łuczkowski - zastępca burmistrza Opoczna, Zdzisław Miękus - dyrektor Miejskiego Domu Kultury, Adam Grabowski - dyrektor Muzeum Regionalnego i Jerzy Misiurski - dyrektor Biblioteki Publicznej oraz delegacja pracowników MDK. Jak nadmienił Jacek Boniecki, dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” "Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” powstało z pasji i szacunku do tradycyjnej kultury ludowej. Mieszczące się w Pałacu Karolin w Otrębusach pod Warszawą centrum edukacyjne jest kontynuacją misji wyznaczonej przez założycieli Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” - Tadeusza Sygietyńskiego i Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej". Bliskie związki Zespołu z Ziemią Opoczyńską podkreśla Z. Miękus, dyrektor MDK, który zaznacza, że zaproszenie do Karolina jest ogromnym wyróżnieniem i docenieniem wkładu Opocznian w zapoczątkowanie i tworzenie jego wieloletniej historii. Warto podkreślić, że jedną ze stałych ekspozycji pałacu stanowi tzw. sala opoczyńska z oryginalnymi strojami ludowymi, muzyką, multimediami i fotografiami. To właśnie w niej zastępca burmistrza Opoczna i dyrektor Miejskiego Domu Kultury, oficjalnie pogratulowali Adamowi Struzikowi, marszałkowi województwa mazowieckiego, i Jackowi Bonieckiemu, dyrektorowi „Mazowsza”, idei powołania Centrum oraz finalizacji przedsięwzięcia, dziękując jednocześnie za krzewienie i pielęgnowanie polskiej kultury ludowej, w tym również kultury regionu opoczyńskiego. Uroczystościom w Otrębusach towarzyszyły liczne koncerty, warsztaty i prezentacje lokalnych wystawców. Gminę Opoczno i Miejski Dom Kultury promowało stoisko, na którym swoje rękodzielnicze wyroby prezentowały twórczynie ludowe Marianna Rzepka z Bielowic i Ewa Kata z Libiszowa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane specjalnie na wyjazd fotogramy z unikatowymi zdjęciami podkreślającymi ponad 40-letnią współpracę Miejskiego Domu Kultury i Zespołu „Mazowsze”.