Ósmoklasiści zmierzyli się z Królową Nauk!

Ponad 6 tys. ósmoklasistów z naszego regionu zmierzyło się dzisiaj z egzaminem z matematyki. Dane z ubiegłych lat pokazują, że jest to najtrudniejszy z egzaminów ósmoklasisty i najmniej osób uzyskuje z niego dobry wynik. Jutro ostatni dzień egzaminów ósmoklasisty. Młodzi ludzie będą zdawali język obcy. Ponad 95 proc. uczniów z naszego województwa wybrało język angielski. Do wyboru uczniowie mają tu języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski oraz włoski i musi to być język, którego uczą się na obowiązkowych lekcjach w szkole.

Między 10 a 12 czerwca CEK przewidziała termin dodatkowy egzaminu dla wszystkich tych, którzy z przyczyn losowych (np. udokumentowanej choroby) nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki egzaminów ósmoklasisty już 3 lipca.

Fot. PAP/ Lech Muszyński

Opr. WM.