Pamiętajmy o dzieciach zamordowanych przez hitlerowców!

Jutro o godzinie 13.00 przy grobie dziecięcym na Cmentarzu Żydowskim w Kielcach odbędą się uroczystości, związane z 81 rocznicą, upamiętniającą zamordowanie 45 dzieci przez hitlerowców. Minęło 80 lat od masakry dokonanej na najmłodszych przedstawicielach tutejszej społeczności żydowskiej. Więcej na ten temat powiedziała Małgorzata Kowalewska, Prezeska Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

- Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza wszystkich, którzy chcieliby wspólnie z nami upamiętnić 45 dzieci żydowskich zamordowanych przez hitlerowców na cmentarzu na Pakoszu o godzinie 13.

23 maja 1943 roku na placu apelowym obozu pomiędzy ulicą Jasną a Stolarską odebrano dzieci rodzicom i zamknięto razem w drewnianym baraku. 45 dzieci, z których najstarsze miało 13 lat, a najmłodsze 15 miesięcy, Niemcy wywieźli na cmentarz żydowski i tam rozstrzelali. Uratowało się jedynie kilkoro, które ukryły się na strychu baraku.

Fot. UM. Kielce

Opr. WM.