Aktualności

Pamiętajmy o okresowych przeglądach instalacji gazowej i elektrycznej

Pamiętajmy o okresowych przeglądach instalacji gazowej i elektrycznej. W tym sezonie grzewczym w Polsce już 5 osób śmiertelnie zatruło się czadem. Tlenek węgla (czad) jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. Objawami lżejszego zatrucia są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia natomiast może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność krążeniowo-oddechowa i śmierć. Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne właściwości toksyczne. Użytkownicy pieców gazowych lub opalanych węglem powinni zabezpieczyć się montując czujkę tlenku węgla. Dla poprawy bezpieczeństwa warto też zainstalować domową czujkę dymu, która ostrzeże nas głośnym sygnałem dźwiękowym o powstaniu zagrożenia. Przeglądu instalacji powinien dokonać wykwalifikowany kominiarz oraz osoby z odpowiednimi uprawnieniami do kontroli instalacji gazowej lub elektrycznej.