Aktualności

Pieniądze dla Ochotniczych Straży Pożarnych


Pieniądze dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Urząd Miasta w Tomaszowie złożył wniosek w Ministerstwie Sprawiedliwości o dotacje w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Został on pozytywnie rozpatrzony. Kolejne fundusze trafią więc do OSP. Prezydent podpisał już stosowne dokumenty. Wnioskowano o 80 tys. zł. W ramach dotacji Urząd nabędzie wyposażenie osobiste i urządzenia ratownictwa, niezbędnego do udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom bezpośrednio na miejscu groźnych zdarzeń związanych z zagrożeniami pożarowymi, wypadkami komunikacyjnymi, klęskami żywiołowymi czy zagrożeniami ekologicznymi, a następnie przekaże OSP, które są pod opieką miasta. W ponad 70% zdarzeń drogowych jako pierwsze na miejsce docierają właśnie Ochotnicze Straże Pożarne. Ich wsparcie jest niezwykle ważne. Przypomnijmy, na terenie Tomaszowa, mimo że działa zawodowa Straż Pożarna, z budżetu gminy dofinansowywane są 3 jednostki OSP.