Płyty zastąpią bruk na rynku

W poniedziałek, 12 lutego rozpocznie się wymiana nawierzchni na czterech sugerowanych przejściach Rynku. Do ich wykonania wykorzystane zostaną granitowe płyty zdemontowane z Rynku oraz ulicy Warszawskiej. Ich budowa ma na celu ułatwienie poruszania się osobom niewidomym, słabowidzącym, osobom na wózkach inwalidzkich oraz osobom starszym. Wymiana nawierzchni obejmie dwa przejścia na północnej pierzei Rynku (naprzeciwko sklepu spożywczego oraz lodziarni), jednego na wschodniej pierzei (naprzeciwko punktu gastronomicznego) oraz jednego na ulicy Dużej.

Aby jeszcze bardziej ułatwić poruszanie się osobom niepełnosprawnym, na przeniesionych płytach zamontowane zostaną betonowe wypustki. Montaż rozpocznie się 12 lutego i potrwa do 24 lutego. W tym czasie wykonawca będzie zajmował połówki jezdni w taki sposób, aby zapewnić bezkolizyjny przejazd pojazdów. Zapewnione będą także dojścia do lokali i posesji przy działkach roboczych. O szczegółach mówił Jerzy Pióro- pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. osób niepełnosprawnych.

Opr. WM.