Podkowa Leśna: Do trzech razy sztuka?

Rozpoczyna się rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej. Miasto ogłosiło trzeci już przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Zgodnie z założeniami wybrana firma będzie musiała opracować dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestycji, a potem według projektu przebudować istniejący zbiornik wodny i zagospodarować teren wokół z zachowaniem istniejącej zieleni.

Staw znajduje się na rzece Niwce przepływającej przez Podkowę Leśną do Owczarni w gminie Brwinów. Cały teren o powierzchni ponad 14 ha to zespół przyrodniczo – krajobrazowy, a przy nim znajduje się Kasyno, XIX wieczny pałacyk, Centrum Kultury i restauracja. W ramach kilku etapów prac wykonawca umocni i ukształtuje brzeg stawu i zamontuje filtry mineralno – roślinne do oczyszczania wody, w zachodniej części powstanie również fontanna, a także pomost do rekreacji i plenerowych występów i koncertów oraz ścieżka spacerowa, odnowione zostaną wydmy oraz powstaną elementy małej architektury. Wykonawca weźmie również pod uwagę, że Miasto Podkowa Leśna jest w całości wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.