Aktualności

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy

„Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”, no nazwa projektu partnerskiego, którego realizacja zakończy się w maju. Każda z gmin-partnerów zrealizowała swoje zadania pod kątem zagospodarowania turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego w Dolinie Rzeki Pilicy, Powiat Tomaszowski odpowiedzialny jest natomiast za kampanię promującą ofertę turystyczną. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania walorów krajobrazowych i kulturowych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu – Obszaru Funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy.
W ramach projektu partnerzy zrealizowali następujące inwestycje: w gminie Tomaszów Mazowiecki powstał park edukacyjno-rekreacyjny „Edukacja leśna” w miejscowości Tresta, rozbudowany został obiekt użyteczności publicznej do celów kulturalno-turystycznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku w miejscowości Twarda, powstało miejsce do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Smardzewicach, budowana jest ścieżka rowerowa od miejscowości Smardzewice do miejscowości Tresta i Twarda. Kolejny partnerem była Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, w tym przypadku zrewitalizowana została Przystań nad Pilicą w Tomaszowie.

W gminie Inowłódz powstała infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej, w tym miejsc do obsługi turystyki kajakowej w Spale i Inowłodzu. Projekt objął także gminę Rzeczyca, w tym przypadku wybudowano miejsce do obsługi turystyki kajakowej w miejscowościach Łęg i Grotowice; powstały także szlaki pieszo-rowerowe. Termin zakończenia finansowego projektu przypada na 31 maja, a całkowita jego wartość to ponad 11 milionów złotych.