Aktualności

Podpisano porozumienie w sprawie powstania drugiego Centrum Usług Społecznych dla seniorów w Tomaszowie


Podpisano porozumienie w sprawie powstania drugiego Centrum Usług Społecznych dla seniorów w Tomaszowie. Wartość całego projektu to ponad 8 mln zł., z czego ponad 7 mln to dofinansowanie, które miasto pozyskało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach zadania w mieście powstanie drugi Dom Dziennego Pobytu, a także tzw. mieszkania wspomagane. Domu będzie zapewniał kompleksową opiekę oraz aktywizację zarówno w sferze fizycznej, jak i społecznej dla 30 osób. Do realizacji usług dla podopiecznych zaangażowani zostaną terapeuci/opiekunowie, fizjoterapeuta, masażysta i pielęgniarka. Seniorzy będą mogli korzystać z posiłków w formie śniadania i dwudaniowego obiadu. Mieszkania wspomagane natomiast przeznaczone będą dla ośmiu najbardziej potrzebujących osób. Również będą mieć zapewniony dwudaniowy obiad oraz przybory i artykuły do osobistego użytku. Koszty utrzymania pomieszczeń ponoszone będą w ramach projektu. Dzięki pozyskanym środkom realizowane będą również świadczenia w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych i asystenckich, które wykonywane będą w miejscu zamieszkania uczestników projektu. Będą z nich mogły skorzystać zarówno osoby z terenu miasta, jak i gminy Tomaszów. Ponadto kontynuowana będzie także działalność pierwszego Domu Dziennego Pobytu przy ul. św. Antoniego 55 oraz prowadzenie (i doposażenie) wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez powiat oraz pierwszej potrzeby przez miasto. W prowadzonych klubach seniora realizowane będą różnego rodzaju warsztaty. Organizowane będą również wyjazdy do teatru, kina czy na basen. Osobom z terenu całego powiatu będą świadczone bezpłatne porady prawne i psychologiczne. Projekt będzie realizowany od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.