Aktualności

Podpisano umowę na modernizację 4 wiaduktów i 10 przepustów na trasie Idzikowice – Opoczno PołudniePodpisano umowę na modernizację 4 wiaduktów i 10 przepustów na trasie Idzikowice – Opoczno Południe. Efektem prac będzie lepsza przepustowość linii. Znacząco wpłynie to na poprawę oferty przewozowej i wyższy poziom bezpieczeństwa podróży. Skorzystają na tym przede wszystkim podróżujący pociągami z południa Polski do stolicy. Wartość inwestycji to 45 mln zł. Obiekty zostaną dostosowane do przejazdu pociągów z prędkością powyżej 200 km/h (obecnie 160 km/h). Prace mają wystartować w lutym o potrwać do końca roku. Następnie w 2020 r. PLK planują przebudowę dróg technologicznych wzdłuż linii kolejowej na szlaku Opoczno Południe – Idzikowice. Są one wykorzystywane do szybkiej reakcji w przypadku ewentualnych usterek występujących na linii kolejowej.