Aktualności

PoMocne Kino: Bezpłatne seanse kinowe i spotkania o przemocy w Wołominie

W naszej rozmowie Woletta Zychnowska psycholożka i ekspertka profilaktyki społecznej omawia projekt „PoMocne Kino” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie oraz Zespół Interdyscyplinarny. Ten innowacyjny projekt łączy bezpłatne seanse filmowe w kinie Helios w Wołominie z edukacyjnymi spotkaniami na temat przemocy domowej, familijnych relacji oraz interakcji międzyludzkich.

Podczas wywiadu poruszamy kluczowe pytania:

  • Jaki jest cel i źródła finansowania projektu „PoMocne Kino”?
  • Dlaczego wybrano filmy jako medium do poruszania trudnej tematyki przemocy?
  • Co należy rozumieć przez pojęcie przemocy domowej i rówieśniczej?
  • Jaką rolę pełnią świadkowie przemocy w tym kontekście?
  • Jakie kompetencje mają służby i instytucje w zakresie wsparcia ofiar przemocy?

WOLOMIN.ORG