Aktualności

Ponad 2 tys. zgłoszeń do „małego ZUS-u” w województwie łódzkimPonad 2 tys. zgłoszeń do „małego ZUS-u” w województwie łódzkim. Przepisy dotyczące tej ulgi zmieniły się 1 lutego. Podwyższony został roczny limit przychodów, od którego uzależniona jest możliwość skorzystania z "małego ZUS-u". Dzięki tej zmianie w przepisach, z opłaty składek w niższej wysokości, będzie mogło skorzystać więcej osób. Szacuje się, że w całym kraju, może to być nawet 320 tys. przedsiębiorców. Przypomnijmy, dotychczas z „małego ZUS” mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Na przykład w styczniu ulga przysługiwała firmom, których przychód wyniósł maksymalnie 67,5 tys. Teraz z „małego ZUS-u” może skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł. Zmienił się również sposób obliczania składek. Dotychczas kwota składek na „małym ZUS-ie” zależała od przychodu, a teraz zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Na „małym ZUS” można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek są już dostępne na stronie www.zus.pl.Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego