Aktualności

​Ponad 5 mln zł dofinansowania na budowę parkingu w Tłuszczu

Gmina pozyskała dofinansowanie na budowę parkingu typu „Parkuj i jedź”. W ramach inwestycji powstaną dwa parkingi przy stacji PKP w rejonie ulic Warszawskiej i Wileńskiej. Obiekty mają pomieścić ponad 170 samochodów. Dodatkowo powstanie 8 miejsc umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych. Projekt zakłada również budowę 40 miejsc parkingowych dla rowerów wraz z 12 wiatami, stojakami oraz budowę ciągów pieszo-jezdnych, odwodnienia, oświetlenia, zatoki dla autobusów z wiatami. Elementami projektu będzie także wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, powiązanego z systemem automatycznych zapowiedzi i informacji wizualnej Kolei Mazowieckich. Inwestycja ma stanowić zachętę do ekologicznego trybu życia, którego częścią jest właśnie korzystanie z masowych środków transportu.