Aktualności

​Ponad 5 mln zł na rehabilitację grzbietu i kręgosłupa

Ponad 5 mln zł na rehabilitację grzbietu i kręgosłupa. Taką kwotę przekazał na ten cel Urząd Marszałkowski. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, a konkurs, w ramach którego można starać się o pieniądze, wesprze projekty mające na celu wdrożenie „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy”. Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Podmioty wykonujące działalność leczniczą, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Ważne jest, aby podmiot, który stara się o pieniądze, świadczył opiekę zdrowotną w oparciu o definicję zawartą w ustawie o działalności leczniczej zgodną z regionalnym programem zdrowotnym. Można liczyć nawet na 91-procentowe dofinansowanie. Wnioski będzie można składać od 30 kwietnia do 28 maja, a rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na sierpień/wrzesień 2021 r.