Powiat wołomiński:Trzy Instytucje z dotacjami "Niepodległa"

W ramach programu dotacyjnego "Niepodległa" w edycji 2024, Powiatowe Centrum Kultury "Fabryczka" otrzymało dofinansowanie w wysokości 80 tysięcy złotych. Te znaczące środki finansowe zostaną wykorzystane na zrealizowanie projektu - rekonstrukcji historycznej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku w Ossowie.

Biblioteka Publiczna Gminy Jadów również została obdarowana wsparciem finansowym, otrzymując 80 tysięcy złotych na projekt "W hołdzie Dreszerowi i Paderewskiemu".

Kolejną instytucją, która skorzystała z programu, jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin, której przyznano 17,5 tysiąca złotych. Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektu "Historia w cieniu bitwy - badamy nieznane dzieje Radzymina".

Program „Niepodległa” - edycja 2024:

Biuro „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w programie dotacyjnym „Niepodległa” – edycja 2024, podkreślając duże zainteresowanie i konkurencyjność wśród zgłaszanych projektów. Do programu wpłynęło łącznie 951 wniosków, z czego 423 wnioski pochodziły od samorządowych instytucji kultury, a 528 od organizacji pozarządowych. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 125 wnioskodawców, w tym 65 samorządowych instytucji kultury i 60 organizacji pozarządowych.

Łączna kwota zarezerwowana na realizację projektów wyniosła 6 milionów złotych, z możliwością ubiegania się o dotacje w wysokości od 10 do 100 tysięcy złotych. Kluczowym kryterium selekcji była ocena końcowa na poziomie 75 punktów i więcej. Projekty mogą być realizowane w okresie od 8 lutego 2024 r. do 20 listopada 2024 r.

Dodatkowe informacje o wcześniejszych edycjach programu:

  • 2019 rok: Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku – 80.000 zł
  • 2020 rok: 100. Rocznica obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie – 69.000 zł
  • 2021 rok: 101. rocznica obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie – 55.000 zł
  • 2022 rok: 102. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie – 50.000 zł
  • 2023 rok: Obchody 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie – 85.000 zł