Aktualności

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego
Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się w O.K."Tkacz". Były one okazją do uczczenia jubileuszu 20 lat istnienia PCPR. W ich trakcie dyrektor Andrzej Więckowski przedstawił historię placówki. Następnie wręczone zostały listy gratulacyjne wyróżnionym pracownikom pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Nie zabrakło też podziękowań za współpracę z PCPR i wystąpień zaproszonych gości. Niespodzianką dla przybyłych był recital Jacka Kawalca. Na zakończenie czekał poczęstunek.

Dyrektor, Andrzej Więckowski