Aktualności

Powstaje Młodzieżowa Rada EkologicznaPowstaje Młodzieżowa Rada Ekologiczna. Powołuje ją Minister Środowiska przy współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka RP i Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych. W jej skład wejdą 32 osoby w wieku pomiędzy 13 a 21 rokiem życia, pochodzące z całej Polski. Projekt pozwoli zaangażować młodzież w działania proekologiczne, co pozwoli na zbudowanie w nich większego poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. Inauguracja projektu odbędzie się podczas pierwszego posiedzenia Młodzieżowej Rady Ekologicznej we wrześniu tego roku. Jego głównym celem będzie stworzenie przestrzeni dla dzieci i młodzieży, która chce włączyć się w działania na rzecz ochrony środowiska. Rekrutacja prowadzona będzie do 9 września. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.mre.srodowisko.gov.pl