Aktualności

Pożegnanie nadinsp. Andrzeja Łapińskiego z łódzkim garnizonem


Pożegnanie nadinsp. Andrzeja Łapińskiego z łódzkim garnizonem. Będzie on pełnił dalszą służbę w garnizonie pomorskim. Komendant Łapiński dowodził łódzkim garnizonem od lutego 2016 roku. Wprowadził w życie różne innowacyjne pomysły i projekty. Ponadto pod jego dowództwem oddano do użytku wiele nowych policyjnych obiektów. Zastąpi na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosława Rzymkowskiego. Komendant Główny Policji natomiast powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta insp. Tomaszowi Olczykowi.