Aktualności

​Pozew burmistrz Wołomina przeciwko Radzie Miejskiej

Decyzja włodarza Wołomina związana jest z decyzją o obniżeniu wynagrodzenia, którą uchwalono podczas ostatniej Rady Miejskiej. To właśnie podczas tego posiedzenia jeden z radnych przyznał, że gdyby na stanowisku wiceburmistrza zasiadł członek z ramienia opozycji współpraca pomiędzy burmistrz, a Radą Miasta przebiegałaby inaczej. Jak zaznaczyła Elżbieta Radwan w oświadczeniu, obniżenie pensji jest przejawem dyskryminacji, a złożona propozycja przez jednego z radnych nosi znamiona korupcji politycznej.Burmistrz Wołomina w związku z wniesieniem o unieważnienie uchwały dotyczącej obniżenia pensji, będzie się domagać przywrócenia dotychczasowego wynagrodzenia i zwrotu odebranej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami. Według deklaracji burmistrz, w przypadku gdy sąd przyzna jej rację, połowę zwróconej kwoty zamierza przeznaczyć na wołomińskie organizacje charytatywne.