Aktualności

Prezydent Tomaszowa Marcin Witko z wotum zaufania i absolutoriumPrezydent Tomaszowa Marcin Witko z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Po dyskusji nad raportem o stanie gminy, w głosowaniu uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi wotum zaufania 16 radnych było za, jeden wstrzymał się od głosu, a sześcioro było przeciw. Podczas czwartkowej sesji odbyło się również głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z jego wykonania, które przedstawiła skarbnik miasta, a także stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, 17 radnych zagłosowało za udzieleniem prezydentowi Marcinowi Witko absolutorium, sześcioro natomiast było przeciw.