Aktualności

Program Mazowsze dla sołectw został roztrzygnięty

Jest to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie wołomińskim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 31 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 310 tys. zł.


Dofinansowane zostały:

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Guzowatka wraz z wymianą opraw – 10 tys. zł;

– wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w miejscowości Cisie – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karpin – 10 tys. zł;

– wykonanie przystanku autobusowego w miejscowości Stanisławów – 10 tys. zł;

– wykonanie przystanku autobusowego z wiatą dla pasażerów w miejscowości Teodorów – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Małopole, ul. Polna – 10 tys. zł;

– wymiana lamp oświetleniowych na ledowe w miejscowości Kowalicha – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Oble – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójty – 10 tys. zł;

– zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Sulejowska – 10 tys. zł;

– zakup i montaż pawilonu dla potrzeb lokalnej społeczności zamieszkującej sołectwo Wola Ręczajska – 10 tys. zł;

– budowa podjazdu przy siedzibie świetlicy będącej miejscem spotkań lokalnej społeczności z sołectwa Międzypole – 10 tys. zł;

– budowa chodnika w miejscowości Wólka Dąbrowicka – 10 tys. zł;

– budowa chodnika w miejscowości Nowe Ręczaje – 10 tys. zł;

– położenie posadzki w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Turze – 10 tys. zł;

– doposażenie placu zabaw w Sołectwie Słupno Osiedle w gminie Radzymin – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia drogowego ulicy Objazdowej w Emilianowie– 4 słupy – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Ruda w gminie Radzymin – 10 tys. zł;

– budowa monitoringu we wsi Zwierzyniec – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Zawady – 10 tys. zł;

– budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Słupno, gmina Radzymin – 10 tys. zł;

– wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda-Czernik – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Osęka – 10 tys. zł;

– wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Marysin – 10 tys. zł;

– doposażenie placów zabaw w sołectwie Jasienica – 10 tys. zł;

– zakup domku drewnianego dla sołectwa Szymanówek – 10 tys. zł;

– doposażenie boiska wiejskiego w sołectwie Kozły – 10 tys. zł;

– modernizacja placu zabaw w sołectwie Łysobyki – 10 tys. zł;

– modernizacja placu zabaw w sołectwie Postoliska – 10 tys. zł;

– doposażenie i konserwacja placu zabaw w sołectwie Pólko – 10 tys. zł;

– modernizacja placu zabaw w sołectwie Miąse – 10 tys. zł.