Aktualności

Projekt ronda przed wjazdem do tunelu w Legionowie

Znamy Już projekt ronda , które ma powstać po stronie ul. Kwiatowej w Legionowie

W minionym roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w miejscu dotychczasowego przejazdu kolejowego w ulicach: Kwiatowej i Polnej. Obecnie wykonawca realizuje etap projektowania, który ma zapewnić jak największe bezpieczeństwo oraz lepszą przepustowość dróg w tej części miasta.

Podkreślić należy, że w ramach inwestycji zaplanowane są również liczne nasadzenia drzew i krzewów.

Przypomnijmy, że budowa tunelu to jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców Legionowa inwestycji w ostatnich latach. Oczekiwana tym bardziej, że funkcjonujący obecnie przejazd kolejowy w ciągu ulic Polna - Kwiatowa zostanie zlikwidowany. Budowa tunelu umożliwi zachowanie ładu komunikacyjnego dla zmotoryzowanych, zaś jeśli chodzi o pieszych pozwoli na bezpieczne pokonanie torowisk.