Aktualności

​Promesy potwierdzające uzyskanie dotacji na remont obiektów zabytkowych w powiecie tomaszowskim przekazane

Promesy potwierdzające uzyskanie dotacji na remont obiektów zabytkowych w powiecie tomaszowskim przekazane. Tym razem środki otrzymały obiekty sakralne - trzy to kościoły rzymsko-katolickie i jeden to kościół ewangelicko-augsburski. Promesę na dotację w kwocie 35 600 złotych odebrał ksiądz Tomasz Bojanowski, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Lubochni. W ramach dotacji zostanie wykonane zadanie: Lubochnia. Stara Zakrystia i Skarbiec XVI/XVII w. w kościele Wniebowzięcia NMP. Wykonanie projektu prac restauratorskich i budowlanych i opracowanie programów prac restauratorskich i konserwatorskich najstarszych elementów wyposażenia ruchomego. Dla parafii w Łaznowie, promesę na kwotę 31 000 złotych odebrał ksiądz proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie, ksiądz Witold Urbaniak. Tam zrealizowane zostanie zadanie: prace zabezpieczające i konserwatorskie przy zabytku architektury drewnianej. Etap I – wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej wnętrza drewnianego kościoła i konserwacja tabernakulum. Trzecia dotacja w kwocie 75 000 złotych powędrowała do kościoła świętej Anny w Smardzewicach. Prace konserwatorskie ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym pw. św. Anny w Smardzewicach. Urząd Marszałkowski przyznał również kwotę 80 000 złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie, prace ratunkowe, kompleksowy remont elewacji ewangelickiego kościoła św. Trójcy w Tomaszowie. Promesy wręczyli Zbigniew Ziemba, wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Ewa Wendrowska i Janusz Ciesielski – radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, starosta Mariusz Węgrzynowski oraz Elżbieta Łojszczyk, członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

Zbigniew Ziemba, wicemarszałek Województwa Łódzkiego