Aktualności

Przebudowa drogi gminnej ulicy Błońskiej w Bożej Woli i Bronisławowie

W ramach programu "Mazowsze dla równomiernego rozwoju" samorząd województwa przeznaczy 1 200 000 złotych na przebudowę drogi gminnej ulicy Błońskiej w Bożej Woli i Bronisławowie ( w gmnie Baranów).

Inwestycja obejmie odcinek drogi od skrzyżowania ulic 1 Maja, Parkowej, Sadowej oraz Błońskiej w miejscowości Boża Wola do granicy gminy Baranów z gminą Błonie. Ulica Błońska na całym odcinku pokryta jest nawierzchnią bitumiczną, której stan techniczny jest zły. Główne problemy to ubytki, nierówności, brak odwodnienia i chodników. W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 5,5 m z poboczem o szerokości 0,75 m (po południowej stronie drogi) oraz chodnikiem o szerokości 2 m (po północnej stronie drogi). Na jezdni ułożona będzie warstwa ścieralna betonu asfaltowego o grubości 4 cm, natomiast nawierzchnia chodnika oraz zjazdów wykonana zostanie z brukowej kostki betonowej. Dzięki modernizacji zwiększy się nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców. Realizacja inwestycji to także większe mobilność i płynność ruchu oraz walory estetyczne. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel 1,2 mln zł.Całkowity koszt inwestycji to 2 000 000,00 zł. Realizacja zaplanowana jest jeszcze w tym roku.