Aktualności

​Przed nami Wybory Parlamentarne 2019

Przed nami Wybory Parlamentarne 2019. Dziś ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców. Uprawnia to do wzięcia udziału w głosowaniu poza miejscem swojego zamieszkania. Każdy, kto chce zagłosować poza miejscem swojego zamieszkania, w dowolnie wybranym przez siebie obwodzie głosowania, może dopisać się do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywał czasowo w dniu głosowania czyli 13 października. Na złożenie wniosku o dopisanie do spisu jest czas do 8 października 2019 roku czyli do dzisiaj. Dopisanie do spisu wyborców umożliwi głosowanie tylko w najbliższych wyborach. Wnioski można składać osobiście do urzędu gminy lub logując się na konto w ePUAP. Natomiast możliwość głosowania poza miejscem stałego pobytu daje również uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania możesz zgłosić pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w urzędzie gminy (konsulacie lub na polskim statku morskim) najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, czyli do 11 października. Przypomnijmy, w najbliższych wyborach 13 października Polacy wybiorą posłów i senatorów. Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7-21.