Aktualności

Raszyn: 63 miliony na inwestycje

63 miliony złotych – tyle [przeznaczy Gmina Raszyn na tegoroczne inwestycje. Radni zatwierdzili plan budżetowy, który zakłada, że dochody gminy w 2018 roku wyniosą 153 miliony złotych, a wydatki ukształtują się na poziomie 165 milionów. Duża część tej kwoty przeznaczona zostanie na inwestycje, głownie drogowe, na które przeznaczone zostanie blisko 6 milionów złotych. W ramach tego zadania przebudowane będą między innymi ulice 6 Sierpnia, Piaskowa, Spacerowa, Ukośna, Wspólna, Zacisze, Waryńskiego i Kolibra. Kolejne 6 milionów to budowa tras rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na które gmina otrzymała dofinansowanie z środków unijnych. Dodatkowo w Raszynie kontynuowany zostanie projekt uporządkowanie sieci wodno-ściekowej, a także przekształcony i zaadaptowany zostanie budynek Austerii pod Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej, zbudowana zostanie hala w Ładach i przy Gminnym Ośrodku Sportu we Raszynie.