Ratusz pozwolił na budowę Masztu 5G

Urząd miasta wydał oświadczenie „o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji”, która dotyczy stacji telefonii komórkowej. Maszt ma się znaleźć na dachu jednego z bloków przy ulicy Kołłątaja na osiedlu Panorama.

30 stycznia w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się obwieszczenie „o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego”. Dotyczy ono właśnie stacji telefonii komórkowej przy ulicy Kołłątaja. – Prezydent mógłby wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania, jeśli istniałyby ku temu jakieś przesłanki. Na przykład złożona dokumentacja miałaby wady. Gdyby ze względów formalnych lub merytorycznych wniosek był niekompletny lub zawierał błędy. Natomiast taka sytuacja nie zaistniała i dlatego prezydent nie mógł podjąć innej decyzji – tłumaczy Marcin Januchta, rzecznik prasowy Bogdana Wenty. Dodaje, że włodarz jest „tylko organem wydającym decyzję w oparciu o właściwe przepisy” oraz, że „nie ma żadnych narzędzi prawnych, które pozwoliłyby zawiesić lub też wydać decyzję negatywną, jeśli spełnione są wszystkie warunki określone przez ustawę”. – Przysługują tutaj instrumenty odwoławcze, począwszy od skierowania tematu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a skończywszy na instytucji Sądu Administracyjnego. Mogą to zrobić wszystkie zainteresowane strony. Miasto taką stroną nie jest, na co wskazuje obecny stan prawny – twierdzi Marcin Januchta.

Przypomnijmy, że przeciwko tej inwestycji jeszcze w grudniu protestowali okoliczni mieszkańcy. Podkreślali przy tym, że sama konstrukcja ma mieć 13 metrów, czyli więcej niż odległości między sąsiadującymi budynkami. Protestujący zwracali też uwagę, że stworzenie masztu może obniżyć wartość nieruchomości, na której stanie, a także tych znajdujących się w pobliżu.

Fot. w kielcach.info

Opr. WM.