Aktualności

Region: Kontrole drogowe się zaostrzą

W życie weszły nowe przepisy dotyczące kontroli ruchu drogowego, w których wyznaczone są nowe obowiązki i uprawnienia kierowców podczas kontroli policyjnej drogówki oraz nowe uprawnienia policjantów. Głównym celem zmian jest doprecyzowanie dotychczasowych procedur działania np. Policji. Dotyczy to między innymi kwestii miejsc postoju pojazdów organów kontroli ruchu drogowego w czasie kontroli. W rozporządzeniu zapisano, że podczas prowadzenia działań kontrolnych dopuszcza się postój radiowozu tego oznakowanego, jak i nie oznakowanego w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Będzie również możliwość wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. Policjant będzie mógł to zrobić, jeśli np. kierowca zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą np. karty płatniczej.

Rozporządzenie przewiduje również brak legitymowania się przez służby podczas szybkich testów na trzeźwość oraz możliwość zrywania plomb zabezpieczających, aby sprawdzić ładunek podczas kontroli transportu odpadów. Nadal obowiązywać będą także dotychczasowe zapisy, czyli o bezwzględnym stosowaniu się do poleceń kontrolującego funkcjonariusza. Mandat w wysokości 500 złotych może otrzymać kierowca, który nie trzyma rąk na kierownicy czy będzie próbował opuścić pojazd bez wyraźnego polecenia policjanta. Od stycznia policjant, a także inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej, będzie mógł również sprawdzić przebieg zarówno zatrzymanego do kontroli pojazdu, jak i pojazdu przewożonego np. na lawecie. Będzie także możliwość, w przypadku zastrzeżeń po wstępnej kontroli technicznej pojazdu użytkowego – np. ciężarowego lub autobusu, skierowania go na bardziej szczegółowe badania. W zamyśle pomóc ma to wyeliminować z dróg niesprawne samochody.