Aktualności

Rewitalizacji ciąg dalszy


Gruntowny remont przejdzie poszpitalna nieruchomość położona przy ulicy Wojska Polskiego 2 w Piotrkowie. Rewitalizacja jest częścią projektu „Młode - Stare Miasto". Do budynku zostaną przeniesione instytucje wojewódzkie, które dotąd porozrzucane były po całym mieście. Swoją siedzibę znajdą tam Biblioteka Pedagogiczna, Wojewódzki Urząd Pracy w Piotrkowie, filia Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego, filia Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi oraz Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie. Remont budynku należącego do samorządu województwa to część szerokiego projektu. W jego skład wchodzą jeszcze prace konserwatorskie 10 kamienic wraz z podwórzami, rewitalizacja placu Niepodległości z przedmurzem i iluminacją, przebudowa ulicy Pereca oraz wykonane wcześniej modernizacje placu Zamkowego i ulicy Garncarskiej. W projekt „Młode - Stare Miasto" wpisuje się także budowa mediateki. Zakończenie prac przewidziano na koniec 2019 roku.